¿Per què arriben tants poques dones a la cùpula de les empreses?

Aquesta es la pregunta que es feien les dones de L’O’bservatori Dona i Economia, que van realitzar un estudi sobre aquest tema i a tractat d’esbrinar el per que  es perd una proporció tan gran del talent femenì pel camí…, On va parar?.

L’estudi elaborat ipor l’observatori Dona i Economia,  mostra els dos tipus de causes que expliquen la desigualtat de gènere en la carrera professional. La primera és tot allò que té relació amb les dificultats de conciliació entre la vida professional i familiar (horaris, mobilitat, dedicació familiar, etc.). La segona està molt menys estudiada, i té a veure amb dinàmiques subtils que, sense estar directament relacionades amb la conciliació, discriminen o penalitzen les dones al llarg de la seva trajectòria professional. Per primera vegada a Catalunya, s’analitza el fenomen de la “discriminació subtil” i es quantifica on està situat el “sostre de vidre” de les dones.  [+Info]
Aquest estudi te a veure amb un realitzat anteriorment sobreLa presència de les dones a l’Economia
També cal destacar l’estudi presentat per Ajuda en Acció sobre Dones i Economia, baix el titolOn son les veus de les dones sobre economia als mitjans?. Podeu Consultar l’Informe i les Conclussions a moncomunicacio.com/dones

12Observatori_perduatalenty