Informe Beijing+15 dintre de la Campanya Mou-te per la Igualtat

Video quepo

Video ajuda en Acció

l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, presenta el tercer informe sobre les “Recomanacions per a la participació en el procés de revisió de la plataforma d’acció: Beijing +15”

 La campanya té com a objectiu impulsar l’avanç cap a l’equitat de gènere i la implementació dels drets de les dones, i en particular, coincidint amb la Cimera que s’està duent a terme a Nova York des del dia 1 al 12 de març.     

 L’informe, el primer fet a Catalunya, analitza la implantació real de les mesures establertes a la Declaració de Beijing firmada i aprovada fa 15 anys, on es va crear la Plataforma d’Acció en el marc de la IV Conferència Mundial de la Dona.

 L’Informe analitza la Plataforma en el seu conjunt, assenyalant  avanços i carències en la implementació de  cadascuna de les dotze esferes d’especial preocupació de les dones. L’informe BEIJING +15 fa recomanacions concretes al Govern català, donat que aquets és actor fonamental de la cooperació catalana, per a la revisió de la Plataforma d’Acció recopilant els elements clau per a la posterior revisió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). 

 La Plataforma d’ Acció fou una estratègia global que es va construir des del treball en xarxa de les dones i de la societat civil, per denunciar les estructures de poder generadores d’ exclusió i de discriminacions. En l’esmenta’t informe s’ha subratllat que la cooperació catalana reconeix que la igualtat de gènere és una qüestió de drets humans. L’informe analitza cadascuna de les dotze esferes que constitueixen la Plataforma, fent diferents recomanacions per a cada esfera.

La Plataforma de Beijing va proposar una sèrie de canvis que comprenen la distribució de poder, amb aquest propòsit va introduir una estratègia dual: el mainstreaming de gènere. D’una banda encoratja l’apoderadament de les dones i d’altra preveu la introducció de la dimensió de les relacions de gènere en totes les institucions polítiques, processos de planificació i d’adopció de decisions per part de l’estat – transversalització. L’Objectiu 3er de la Declaració del Mil·lenni està dedicat a la igualtat entre sexes, però te un abast limitat si ho comparem amb els enfocaments d’apoderament i transversalització de la declaració de Beijnig.

Com s’examina amb més detall al llarg de l’informe, a banda del 3er ODM, la resta d’objectius no reflecteix una preocupació per l’equitat de gènere i, quan es tracta de temes relacionats amb les dones, es fa èmfasi en la seva “funció” de mares (com passa amb el 5è i 6è ODM, que s’ocupen de la salut materna i de les malalties com VIH/SIDA).

 Malgrat això, tenint en compte la seva importància en l’agenda internacional actual, i atès que els temes de la propera revisió de la Plataforma d’Acció estaran centrats en els obstacles que s’interposen en la plena implementació dels ODM, es considera estratègic discutir de quina manera la Plataforma d’Acció pot trobar punts de confluència amb els ODM.
[+info a moncomunicacio/dones]

 La cooperació catalana ja ha mostrat els seus avanços, per exemple amb la aprovació de la Llei de cooperació al desenvolupament de Catalunya, el pla director 2007-2010 on es declara explícitament com a marc de referència l’enfocament de gènere en el desenvolupament i en concret estableix entre els seus objectius transversals l’equitat entre dones i homes com a objectiu estratègic. Malgrat que s’han assolit aquests avanços cal destacar l’absència per exemple d’ una partida pressupostària dedicada a la transversalitat de gènere Això representa una dificultat notable ja que tota política requereix recursos financers i humans suficients per implementar-se.

 De l’anàlisi de les dades del pressupost de 2008 de la cooperació catalana al desenvolupament resulta que l’objectiu estratègic d’apoderament de les dones rep poc més del 7% del pressupost. Les recomanacions posen èmfasi en la necessitat d’un compromís polític per part dels estats i dels governs en la consecució real dels drets de les dones.

A partir del reconeixement dels avanços i de les mancances que encara persisteixen, la campanya “Mou-te per la igualtat, és de justícia” considera que el procés de revisió de Beijing+15 brinda un excel·lent marc per poder avaluar en quin punt es troba la implementació de les esferes prioritàries, tant a nivell global com a Catalunya. Instruments internacionals com la Plataforma d’ Acció poden representar, en moments estratègics com aquets, impulsos centrals per avançar cap a l’ equitat de gènere i cap a una societat més democràtica.      

La campanya també vol fer difusió del vídeo “Ara Beijing+15” on ens explica com va néixer la Plataforma d’Acció de Beijing, fa un recorregut per les dotze esferes d’especial preocupació per les dones i finalment en destaca les seves recomanacions.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s