Ajuda en Acció i Beijing +15: Informe de Recomanacions

Representats de diferents ONGD i entitats de dones, han posat sobre la taula com avançar en els drets de la dones i en l’equitat de gènere, aprofitant que ara fa 15 anys de les resolucions de la IV Conferència Internacional Beiging +15  i 30 anys de la CEDAW, amb els seus acords firmats i vinculants, i  que encara no es compleixen en molts països del món.

Podeu trobar el pdf de l’informe a:  .moncomunicacio.com/dones.htm
Aquesta xerrada i debat posterior convocada per la comissió de Gènere a  la seu de la Federació Catalana d’ONG, ha comptat amb  presentació a del primer informe d’anàlisi sobre Beiging +15, presentat per Ajuda en Acció ,  que com el seu títol indica:  “Recomanacions  per a la participació en el procés de revisió de la Plataforma d’Acció (…)” entre altres coses,  vol ser un eina des de la cooperació catalana  amb perspectiva de gènere per a presentar a la Cimera Internacional que tindrà lloc a Nova York de l’1 al 12 de març.

L’acte s’ha iniciat amb les intervencions de Lourdes Mourelo, d’Ajuda en Acció (Campanya “Mou-te per a la Igualtat, és de justícia” ),  Margalida Massot, tècnica de gènere de l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament  Maria Montesinos i Amanda Alexaniam, de la  Consultoria de Gènere,  INDERA, com autores de l’ínforme.

L’informe de “Recomanacions”, així com el vídeo posterior de divulgació sobre Beiging +15 que s’ha projectat desprès,  també de rigurosa estrena, formen part de la campanya  “Mout-te per l’Igualtat. És de Justicia”, que desenvolupen a Catalunya Ajuda en Acció i  Intered, i que a l’estat espanyol cal afegir   Entreculturas. En el debat s’ha intentat respondre a la pregunta:  Ha contribuït la Plataforma d’Acció a millorar la situació de les dones a nivell mundial?

Una campanya que vol incidir en sectors clau de la societat
Segons Lourdes Mourelo la campanya que inclou l’informe  presentat, vol tenir incidència política, per què el govern català, i sobre tot, ara que el govern espanyol, que ostenta al presidència de la Unió Europea tinguin en compte les recomanacions a la Cimera de Nova York. Però  cal remarcar, segons ella que “la campanya va més enlla  i identifica tres sectors claus per a desenvolupar els seus  objectius,  com protagonistes i agents multiplicadors dels canvis proposats, en primer lloc els poders públics, els representats politics als parlaments i ajuntaments i institucions, la joventut , i per últim i sobre tot, els professionals dels mitjans de comunicació.”.

 Per la seva banda, Montesinos ha comentat que l’informe pretén reconèixer a on hem arribat, visibilitzar la necessitat d’actualitzar la Plataforma a Nova York, concretant una sèrie de recomanacions  per  avançar i ha remarcat que cal reflexionar cap on anem i valorar el que hem aconseguit. “Aquest  any el podem considerar de  celebracions i de recuperació de la nostra historia, fa 15 anys de Beiging, he complert 30 anys de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona), o sigui de la firma de la majoria dels governs del món per avançar en els drets de les dones, i també es fa 10 anys de l’acord sobre els Objectius del Mil·lenni.  Es important que tinguem en compte que no partim de cero, però que encara tenim que parlar de que la pobresa te cara de dona, de la manca de drets, dels  impediments per a l’accés a l’educació , i de les diferencies discriminatòries en la  salut, per què tot això afecta a més de  3/4 parts de la població mundial de les dones”.

Per la seva banda Margalida Massot, des de la seva responsabilitat com a tècnica de gènere de ACCD (agència catalana), ha exposat les línees d l’actual Pla Director de Cooperació, en els punts que explicita l’informe,  i ha comentat la necessitat de l’abordatge de gènere en el desenvolupament de una manera transversal “Cal augmentar el suport de l’ agencia catalana en tots els punts abans esmentats a l’informe Beiging +15. Y sobretot,  cal donar un pas endavant  en l’objectiu  de promoure l’apoderament de les dones, per què només amb l’accés real al poder es poden canviar les coses”, segons ella cal replantejar-se la cooperació  des del  punt de vista de les dones, per avançar un pas  més enllà de l’ajuda assistencial, i va posar un exemple: “facilitar microcrèdits a les dones a vegades pot no afavorir la seva integració competitiva en la economia, si no el manteniment de la seva situació  subalterna”

Generar espais de reflexió i ajuntar sinergies
“Generar espais de debat i de reflexió  sobre la perspectiva de gènere i els drets humans de les dones a la societat i en concret al món de la cooperació” es per  Ana Paula Silvestre, tècnica de gènere de la FCONG, uns dels objectius de la Comissió de Gènere de la Federació, i aquest acte -segons ella- “ha seguit aquesta línea, amb un alt grau de satisfacció per part de les assistents “ i ha valorat que: “ d’una banda l’informe ha segut   oportú  i es molt valuós per a donar directrius per a la revisió d e Beiging +15 i sobre tot per ajuntar sinergies entre diverses organitzacions.  Cal recordar,  sobre tot, que les lluites feministes encara son molt vigents i necessàries”. 

Alicia Oliver, responsable de comunicació de la ONG Cooperació, i membre de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores (XIDPIC-CAT)  va valorar especialment el contingut de l`informe i sobre tot la feina desenvolupada en aquest tres anys amb la campanya “Mou-te  per la Igualtat”, sobre tot, en el que respecta  a la feina en Xarxa, i a la incidència entre els professionals de la comunicació, als que se invita a taules sobre gènere i informació, i als que s’envia materials de suport per tenir en compte la perspectiva de gènere. “Les xarxes de comunicació s’estan mostrant molt adients per a crear sinergies entre organitzacions i per intentar totes avancen juntes en la mateixa direcció i amb més força. Això es veurà a Nova York, per que encara que moltes de las que estarem allà són molt critiques amb organitzacions internacionals com Nacions Unides,  tenim que reconèixer que aquests  esdeveniments internacionals comprometen als governs i ens ajuden a avançar”

L’Informe  BEIJING +15 ha  estat realitzat per la Consultora de Gènere  INDERA, i fa recomanacions concretes al Govern català, actor fonamental de la cooperació catalana, per a la revisió de la Plataforma d’Acció a la Cimera, recopilant els elements clau per a la posterior revisió dels Objectius del Mil·lenni (OMD) i associa el punts d ela Plataforma am els acord firmats per al CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona) Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona firmat pels gairebé tots els governs del món, a l’any 1979. L’Informe analitza la Plataforma en el seu conjunt, assenyalant  avanços i carències  en la implementació de  cadascuna de les dotze esferes d’especial preocupació de les dones: feminització de la pobresa; educació i capacitació; salut; violència; paper de les dones en els conflictes armats; l’economia en femení; l’exercici del poder i la presa de decisions; mecanismes institucionals per a l’avanç de les dones; els drets humans de les dones; el paper dels mitjans de difusió; el medi ambient, i el desenvolupament de les nenes per al futur de la humanitat en equitat i justícia.

 Cal destacar que aquest informe que  s’ha presentat avui és el primer que analitza a fons on estem desprès de 15 anys, i fa un seguit  Recomanacions  “aplicables” Sobre Beiging +15. Ambdues productes, informe i vídeo,  han segut  realitzats per Ajuda en acció, dintre de la campanya Mou-te per la igualtat. És de justícia” en la que en Catalunya participen ajuda en acció i Intered

 Antecedents: El 1995, la Quarta Conferència Mundial sobre les Dones de Nacions Unides va concloure amb la Declaració de Beijing, una Plataforma d’Acció que es van convertir en una de les principals eines per al reconeixement i la defensa dels drets de les dones a tot el món. Des de llavors ha marcat l’agenda de treball de les organitzacions socials i els governs de molts països.

  Sobre la cedaw

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s